? sự kiện

xem fifa online 4 HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

? sự kiện

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Hội đồng quản trị AGA, bao gồm các giám đốc điều hành C-Suite có chuyên môn về hoạt động kinh doanh chơi game từ khắp ngành công nghiệp trò chơi sòng bạc. Điều này bao gồm các nhà điều hành sòng bạc bộ lạc và thương mại, nhà cung cấp chơi game, nhà cung cấp các tiện nghi không chơi game và các bên liên quan, những người chia sẻ sự quan tâm của chúng tôi đối với thành công của ngành công nghiệp trò chơi sòng bạc.