? sự kiện

xôi lạc tv ngoại hạng anh Giám đốc điều hành Retreat Spring Coundtable

? sự kiện

Giám đốc điều hành Retreat Spring Coundtable


Các thành viên Hội nghị bàn tròn CEO bao gồm các CEO của các nhà khai thác sòng bạc hàng đầu trong ngành và các nhà cung cấp trò chơi có các công ty được đại diện trong Hội đồng quản trị AGA. Nhóm gặp nhau hàng năm tại một địa điểm bên ngoài Las Vegas không quá 36 giờ trong một cuộc thảo luận tập trung về các vấn đề, ý tưởng và sự đổi mới xảy ra trong và ngoài trò chơi sòng bạc.