? sự kiện

việt nam gặp uae vào ngày nào Hội nghị tiếp thị & công nghệ sòng bạc

? sự kiện

Hội nghị tiếp thị & công nghệ sòng bạc


Được trình bày bởi BNP Media, Hội nghị Công nghệ & Tiếp thị Sòng bạc giải quyết tất cả các khía cạnh của các chương trình khuyến mãi trò chơi và các sáng kiến ??tiếp thị, bao gồm các cải tiến kỹ thuật mới nhất và những tiến bộ hỗ trợ các mục tiêu tiếp thị sòng bạc với công nghệ.

Người tham dự có cơ hội tìm hiểu về tiếp thị hàng đầu và chiến lược trong thế giới thực cho thấy việc sử dụng công nghệ, trải nghiệm trực tiếp các công nghệ và khái niệm tiếp thị mới nhất và lớn nhất và tạo kết nối thông qua các sự kiện kết nối, các nghi lễ giải thưởng và các cuộc thi sản phẩm.