? nghiên cứu

vòng loại thứ 2 world cup 2022 Bang của các tiểu bang 2017: Khảo sát AGA của ngành công nghiệp sòng bạc thương mại

Ấn phẩm hàng đầu của AGA về ngành công nghiệp trò chơi thương mại, bao gồm các phân tích doanh thu, dữ liệu thuế, và thông tin tiền lương và việc làm
? nghiên cứu

Bang của các tiểu bang 2017: Khảo sát AGA của ngành công nghiệp sòng bạc thương mại

Ngày 25 tháng 10 năm 2017

Báo cáo này cung cấp một bức tranh chi tiết về ngành công nghiệp sòng bạc thương mại và các tác động kinh tế quan trọng của nó ở các bang trên cả nước.

Cụ thể, chúng tôi cung cấp một ảnh chụp nhanh về chơi game sòng bạc ở mỗi 24 tiểu bang có sòng bạc thương mại, bao gồm số lượng và loại sòng bạc, chi tiêu của người tiêu dùng cho các hoạt động chơi game và doanh thu thuế chơi game mà chính quyền tiểu bang và địa phương nhận được.