? sự kiện

truc tiep hd vtv6 Cuộc họp nhóm làm việc của nhà nước

? sự kiện

Cuộc họp nhóm làm việc của nhà nước

Las Vegas, NV
Các sự kiện chỉ dành cho thành viên
Các sự kiện chỉ dành cho thành viên.
Ngày 24 tháng 1 năm 2019

Nhóm này cung cấp một diễn đàn để thảo luận về các sáng kiến ??của tiểu bang để giúp thúc đẩy một quá trình cải cách quy định hiệu quả và nói chuyện với một tiếng nói để định hình chính sách chơi game âm thanh. Đưa ra phán quyết của Tòa án Tối cao về cá cược thể thao, nhóm làm việc sẽ được giao nhiệm vụ ngắn hạn với việc trao đổi thông tin về luật pháp và các quy định đang chờ xử lý tại các tiểu bang. Nhóm sẽ giúp hợp nhất ngành công nghiệp và hoạt động như một nguồn lực để điều hướng các cuộc thảo luận. Đây sẽ là một nhóm làm việc thường trực sẽ tiếp tục gặp nhau khi cần thiết để tập trung vào các vấn đề cấp nhà nước ngoài cá cược thể thao.