? sự kiện

tin nhanh bongda G2KG: Thành phố Atlantic, NJ

Làm quen với sự kiện chơi game
? sự kiện

G2KG: Thành phố Atlantic, NJ

Thành phố Atlantic, NJ
?Ngày 1 tháng 8 năm 2017

Để đánh dấu kỷ niệm 20 năm Tuần lễ giáo dục chơi game có trách nhiệm (RGEW), Hiệp hội chơi game Hoa Kỳ (AGA) đã tổ chức một bàn tròn ở Atlantic City, NJ để nêu bật cam kết của ngành công nghiệp về vấn đề quan trọng này.

Tài nguyên

Thông cáo báo chí

Tóm tắt bản tin

Video livestream

Ảnh

Báo chí Tóm tắt

Báo cáo chơi game CDC - ?AGA hợp nhất với các nhà lãnh đạo chơi game để nhấn mạnh cam kết trên toàn ngành về trò chơi có trách nhiệm

Báo cáo chơi game CDC - AGA: Khi chơi game tiếp tục phát triển, do đó, các nỗ lực chơi game có trách nhiệm

Báo chí của Atlantic City - Hiệp hội chơi game Mỹ phát hành mã trò chơi có trách nhiệm