Hiển thị 361-370 trên 497
thống kê world cup Cuộc họp của Lực lượng đặc nhiệm chơi game có trách nhiệm

Là một trọng tâm quan trọng của Ủy ban Trách nhiệm xã hội của AGA, một tập hợp con của Tư cách thành viên AGA triệu tập là Lực lượng đặc nhiệm chơi game có trách nhiệm. Lực lượng đặc nhiệm chơi game có trách nhiệm tập trung vào việc nâng cao trò chơi có trách nhiệm là ưu tiên chính cho ngành công nghiệp; củng cố AGA và các thành viên của nó là người ủng hộ hàng đầu; và định hình các chính sách là […]

Cuộc họp của Lực lượng đặc nhiệm chơi game có trách nhiệm

Là một trọng tâm quan trọng của Ủy ban Trách nhiệm xã hội của AGA, một tập hợp con của Tư cách thành viên AGA triệu tập là Lực lượng đặc nhiệm chơi game có trách nhiệm. Lực lượng đặc nhiệm chơi game có trách nhiệm tập trung vào việc nâng cao trò chơi có trách nhiệm là ưu tiên chính cho ngành công nghiệp; củng cố AGA và các thành viên của nó là người ủng hộ hàng đầu; và định hình các chính sách là […]

Cuộc họp Trách nhiệm xã hội (CSR) của công ty

Ủy ban CSR là một diễn đàn cho các thành viên AGA để thảo luận và phát triển các chính sách và chiến lược của ngành về các vấn đề CSR trong ngành công nghiệp game. Các lĩnh vực vấn đề chính bao gồm sự đa dạng và bao gồm, từ thiện của công ty và đầu tư cộng đồng, bền vững môi trường và chơi game có trách nhiệm. Ủy ban CSR đưa các thành viên AGA và các nhà lãnh đạo tư tưởng toàn cầu và các chuyên gia chủ đề cùng nhau [[]]