Hiển thị 11-20 trên 54
Báo cáo AGA State of the State 2021

Báo cáo này được thiết kế để cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về ngành công nghiệp trò chơi sòng bạc thương mại ở mỗi trong số 30 tiểu bang với trò chơi sòng bạc thương mại hợp pháp, bao gồm cá cược thể thao, kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Skills At Deception: Làm thế nào máy chơi game không được kiểm soát gây nguy hiểm cho người tiêu dùng và đầu tư pha loãng vào các nền kinh tế địa phương

Bài viết này cung cấp một cái nhìn tổng quan về môi trường pháp lý cho ngành công nghiệp chơi game sòng bạc, cụ thể là các máy chơi game được tìm thấy trên sàn sòng bạc và phân tích cách các tiêu chuẩn đó đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng trong khi tạo ra doanh thu thuế đáng kể cho các quốc gia. Sau đó, nó giải thích làm thế nào chơi game không được kiểm soát có thể cắt giảm những lợi ích kinh tế thiết yếu này trong khi không bảo vệ người tiêu dùng và cộng đồng.