? Tin tức

tính điểm vòng loại world cup 2022 Tờ thông tin: Nghề nghiệp chơi game

Ngày 12 tháng 2 năm 2015

Một báo cáo mới của Oxford econom kiểm tra chất lượng, phạm vi và kỹ năng liên quan đến hơn 200 loại việc làm tại hàng trăm sòng bạc trên 40 tiểu bang. Nó phát hiện ra rằng ngành công nghiệp trò chơi sòng bạc hỗ trợ các cộng đồng mạnh mẽ và các nền kinh tế mạnh mẽ ở các thành phố và thị trấn trên khắp Hoa Kỳ - và cung cấp cho hàng triệu công nhân Hoa Kỳ một cửa ngõ vào tầng lớp trung lưu.

Gaming trao quyền cho nhân viên của mình bằng cách thúc đẩy nhiều kỹ năng quan trọng cần thiết để thành công trong nơi làm việc cạnh tranh cao ngày hôm nay. Và nhân viên chơi game thường xuyên được trao cơ hội theo đuổi giáo dục liên tục, tiến lên nấc thang nghề nghiệp và xây dựng một cuộc sống tốt hơn cho bản thân và gia đình.

Ghé thăm Facesofgaming.org. 


Liên hệ thông cáo báo chí
Christopher Browne

4136361336