? sự kiện

nha keo cai Cuộc họp ủy ban chính sách công

? sự kiện

Cuộc họp ủy ban chính sách công


Bao gồm các chuyên gia chơi game từ quan hệ chính phủ, các vấn đề công cộng và các lĩnh vực chuyên môn khác, ủy ban cung cấp một diễn đàn cho các nhà lãnh đạo ngành để thảo luận và ưu tiên các vấn đề lập pháp và quy định trong ngành công nghiệp trò chơi. Nó cũng triệu tập các chuyên gia chơi game để tìm hiểu, thảo luận và thúc đẩy sự đồng thuận về các vấn đề chơi game và phát triển các khuyến nghị chính sách cho Hội đồng quản trị và ủy ban điều hành AGA để xem xét.