bảng xếp hạng vô địch quốc gia mỹ
? sự kiện

lich thi dau vong loai world cup 2022 chau au Cuộc họp nhóm làm việc chính sách trò chơi thế hệ tiếp theo

? sự kiện

Cuộc họp nhóm làm việc chính sách trò chơi thế hệ tiếp theo


Triệu tập các nhà lãnh đạo ngành, đặc biệt là các chuyên gia tuân thủ và tuân bảng xếp hạng vô địch quốc gia mỹ thủ, để xác định các chính sách chơi game ức chế sự đổi mới của ngành, tăng trưởng và tái đầu tư và hợp tác với các cơ quan quản lý và các quan chức được bầu để thực hiện cải cách có ý nghĩa thay mặt cho các công ty thành viên.