? sự kiện

lich thi dau việt nam Cuộc họp của Lực lượng đặc nhiệm chơi game có trách nhiệm

? sự kiện

Cuộc họp của Lực lượng đặc nhiệm chơi game có trách nhiệm


Là một trọng tâm quan trọng của Ủy ban Trách nhiệm xã hội của AGA, một tập hợp con của Tư cách thành viên AGA triệu tập là Lực lượng đặc nhiệm chơi game có trách nhiệm. Lực lượng đặc nhiệm chơi game có trách nhiệm tập trung vào việc nâng cao trò chơi có trách nhiệm là ưu tiên chính cho ngành công nghiệp; củng cố AGA và các thành viên của nó là người ủng hộ hàng đầu; và định hình các chính sách thuận lợi hơn cho sự đổi mới và bảo vệ người tiêu dùng.