? sự kiện

lịch world cup 2022 vietnam Tăng tốc độ phục hồi trò chơi: 2021 Xem trước

? sự kiện

Tăng tốc độ phục hồi trò chơi: 2021 Xem trước

Các sự kiện trong ngành
Các sự kiện trong ngành.
Ngày 28 tháng 1 năm 2021 | 11:30 sáng ET

Ngành công nghiệp game đã trải qua một năm không giống ai. Khi chúng ta tìm đến năm 2021 và hơn thế nữa, Hiệp hội chơi game Hoa Kỳ (AGA) tập trung một cách đơn lẻ vào việc tăng tốc phục hồi trò chơi. Chủ tịch và Giám đốc điều hành AGA Bill Miller đã thảo luận về tình trạng chơi ở Washington và phác thảo các ưu tiên chiến lược sẽ hướng dẫn công việc của AGA, thay mặt cho ngành công nghiệp.