bảng xêp hạng vòng loại wc
Hiển thị 501-510 trên 1455
Cập nhật AGA về phản ứng của ngành cho Covid-19

Chủ tịch và Giám đốc điều hành AGA Bill Miller đã gửi bản cập nhật ngành sau vào ngày 11 tháng 3 năm 2020. Giống như nhiều bạn, Hiệp hội trò chơi Hoa Kỳ (AGA) đang chú ý đến vụ dịch coronavirus (Covid-19), đã tạo ra sự không chắc chắn cho trò chơi công nghiệp và kinh tế rộng rãi. Tháng trước, chúng tôi đã lãnh đạo một quá trình có chủ ý và toàn diện với AGA [Mạnh]