? sự kiện

lịch bóng đá world cup 2020 Giám đốc điều hành REOUNTABLE RETREAT

? sự kiện

Giám đốc điều hành REOUNTABLE RETREAT

Santa Fe, CA
Các sự kiện chỉ dành cho thành viên
Các sự kiện chỉ dành cho thành viên.
2-4 tháng 3 năm 2020

Hội nghị bàn tròn của Giám đốc điều hành AGA cung cấp một cơ hội độc quyền cho các nhà lãnh đạo cấp cao của ngành công nghiệp để hợp nhất trong một diễn đàn đóng cửa để tranh luận và xem xét các vấn đề hiện tại và tương lai hình thành nên chương trình nghị sự của hiệp hội và công nghiệp. Cuộc họp này sẽ giúp cung cấp hướng dẫn và định hướng về các chiến lược dài hạn sẽ thúc đẩy tương lai của trò chơi sòng bạc.