? nghiên cứu

lịch đấu đội tuyển việt nam Thái độ của Mỹ về trò chơi sòng bạc 2019

Kỷ lục 49 phần trăm người Mỹ trưởng thành xem ngành công nghiệp chơi game sòng bạc một cách thuận lợi
? nghiên cứu

Thái độ của Mỹ về trò chơi sòng bạc 2019

Ngày 15 tháng 10 năm 2019

Một kỷ lục 49 phần trăm người Mỹ trưởng thành có quan điểm thuận lợi về ngành công nghiệp trò chơi sòng bạc, tăng bốn điểm phần trăm từ năm 2018, theo một cuộc khảo sát quốc gia do Hiệp hội chơi game Hoa Kỳ ủy quyền.

Như trong những năm trước, người Mỹ coi ngành công nghiệp game là giúp đỡ các nền kinh tế địa phương và tạo việc làm, nhưng hơn bao giờ hết họ cũng thấy ngành công nghiệp giúp đỡ các cộng đồng nơi nó hoạt động.

71% người Mỹ nói rằng sòng bạc tạo ra việc làm
57% người Mỹ nói rằng sòng bạc giúp đỡ các nền kinh tế địa phương
49% người Mỹ nói rằng sòng bạc giúp cộng đồng nơi họ ở

Sự gia tăng khả năng thuận lợi trùng với sự gia tăng trong chuyến thăm sòng bạc và nhận thức rộng rãi rằng ngành công nghiệp cung cấp các loại giải trí sáng tạo, chất lượng cao. Tỷ lệ người lớn người Mỹ đã đến thăm một sòng bạc trong năm ngoái tăng lên 44 phần trăm trong năm 2019, tăng chín điểm phần trăm trong năm 2018. Xu hướng này có vẻ tiếp tục 124 triệu người trưởng thành Mỹ, tăng 20 triệu từ năm 2018.

Hơn nữa, người Mỹ hai ba (67%) cho rằng ngành công nghiệp game cung cấp giải trí chất lượng cao và 63%cho biết các lựa chọn giải trí sòng bạc là sáng tạo.

49

Phần trăm
Tỷ lệ người trưởng thành Mỹ có quan điểm thuận lợi về ngành công nghiệp game sòng bạc.

124

Triệu
Người Mỹ trưởng thành nói rằng họ sẽ đến thăm một sòng bạc để đánh bạc trong 12 tháng tới.

44

Phần trăm
Tỷ lệ người Mỹ trưởng thành đã đến thăm một sòng bạc trong năm ngoái.

Những phát hiện của ngày hôm nay phù hợp với nghiên cứu AGA trước đây cho thấy Gần chín trong số 10 người Mỹ Xem chơi game như một hình thức giải trí chính thống.

Phương pháp
Tập đoàn Mellman đã thực hiện khảo sát về thái độ của người Mỹ này thay mặt cho Hiệp hội chơi game Hoa Kỳ trong khoảng thời gian từ ngày 13 đến 19 tháng 9 năm 2019 trong số một mẫu quốc gia gồm 1.000 cử tri đã đăng ký. Các cuộc phỏng vấn được thực hiện cả trực tuyến và qua điện thoại. Kết quả từ khảo sát đầy đủ có biên độ sai số +/- 3,1 phần trăm.