? sự kiện

ket qua vong loai wc chau a Hội nghị trò chơi vấn đề quốc gia

? sự kiện

Hội nghị trò chơi vấn đề quốc gia


Được trình bày bởi Hội đồng quốc gia về đánh bạc vấn đề, hội nghị thường niên này tham gia trò chơi có trách nhiệm và các diễn giả cụ thể về đánh bạc, cơ hội kết nối với các đồng nghiệp trong lĩnh vực này và một bộ sưu tập rộng rãi các bên liên quan. Các nhà tổ chức, diễn giả, nhà triển lãm và người tham dự là những người lãnh đạo phòng ngừa, giáo dục, điều trị, chơi game có trách nhiệm, nghiên cứu và phục hồi.