? sự kiện

juggernaut dota 2 wallpaper Cuộc họp của Ủy ban Trách nhiệm Xã hội doanh nghiệp

? sự kiện

Cuộc họp của Ủy ban Trách nhiệm Xã hội doanh nghiệp


Tập hợp các thành viên AGA để thảo luận và phát triển các thực tile keo tructiep tiễn và chiến lược tốt nhất trong ngành về các vấn đề CSR trong ngành công nghiệp game.Những người tham gia bao gồm các chuyên gia từ các chuyên gia nhân sự, truyền thông và CSR.