nghiên cứu

tường thuật trực tiếp bóng đá hôm nay trong tỷ số trực tuyến hôm nay game

Nghiên cứu Landmark là một trong những phân tích toàn diện đầu tiên về tác động cộng đồng của một ngành
nghiên cứu

tường thuật trực tiếp bóng đá hôm nay trong tỷ số trực tuyến hôm nay game

Ngày 27 tháng 2 năm 2019

Hiệp hội Gaming Mỹ và Hoa Kỳ Phòng Thương mại Foundation (USCCF) Trung tâm Công dân doanh nghiệp đã sản xuất nghiên cứu đầu tiên của nó loại phân tích phạm vi ket qua bong da 24h hom nay tác động cộng đồng của tỷ số trực tuyến hôm nay casino game của Mỹ và cam kết đối với cộng đồng, nhân viên và khách hàng.

Các phát hiện chính bao gồm:

  • Người trả lời tỷ số trực tuyến hôm nay game báo cáo $367 triệu trong hiến từ thiện năm ngoái;
  • Chín mươi ba phần trăm có các chương trình tái chế và hiệu quả năng lượng toàn diện, cao hơn 50% so với khu vực tư nhân tổng thể;
  • Sáu mươi chín phần trăm có nỗ lực tuyển dụng đa dạng và bao gồm thể chế hóa;
  • Nhân viên tỷ số trực tuyến hôm nay game đóng góp hơn 422.000 giờ tình nguyện mỗi năm, gấp gần 5 lần mỗi nhân viên so với ngành công nghệ; và
  • Một trăm phần trăm các công ty thành viên AGA được khảo sát có một chính sách truc tiep bong da hom nay keo nha cai có tường thuật trực tiếp bóng đá hôm nay.

Nghiên cứu cho thấy tỷ số trực tuyến hôm nay và các công ty thành viên AGA cam kết chịu tường thuật trực tiếp bóng đá hôm nay như một phần của mục tiêu chiến lược của họ, và casino trực tuyến tặng tiền rằng sự thành công chung của tỷ số trực tuyến hôm nay game phụ thuộc vào mức độ tốt của các công ty có thể hỗ trợ bong da hom nay truc tiep kenh vtv6 cộng đồng mà họ phục vụ. tỷ số trực tuyến hôm nay game vượt trội hầu hết các tỷ số trực tuyến hôm nay tư nhân trong cam kết chuyển nước thải từ bãi rác và thiết lập cá truc tiep hd c chương trình xây dựng xanh và bảo tồn nước và là một nhà lãnh đạo trong các giải pháp bền vững sáng tạo.

Sự đa dạng và bao gồm (D&I) cũng là một trọng tâm chính trong ngành và là điều cần thiết cho sự thành công của doanh nghiệp và sự hài tructiepbongda keo nha cai lòng của nhân viên. Như một người tham gia tỷ số trực tuyến hôm nay đã lưu ý, “Xã hội ngày càng đa dạng. Các doanh nghiệp phải đa dạng để có sự hài hòa. Nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và xôi lạc tv các đối tác phi lợi nhuận đều phụ thuộc lẫn nhau, và tất cả đều đa dạng. Nếu bạn không tận dụng điều đó để tạo ra giá trị kinh doanh hoặc bạn sẽ trở nên tuyệt chủng.”

Phương pháp luận: Quỹ Chamber đã phân tích các chương trình tường thuật trực tiếp bóng đá hôm nay xã hội doanh nghiệp (CSR) của các thành viên AGA, bao gồm nhiều l ty le ca c oại hình và quy mô của công ty, thông qua nghiên cứu định lượng và định tính. Trong quý III năm 2018, USCCF và AGA đã khảo sát và phỏng vấn 15 thành viên AGA về quy mô và phạm vi tường thuật trực tiếp bóng đá hôm nay xã hội doanh nghiệp của họ. Những công ty đại diện cho 168 tài sản casino, 235.000 nh link bóng đá trực tiếp ân viên Hoa Kỳ và 33 tỷ USD trong tổng doanh thu.