vận động

Trò chơi ngoài đặt phòng

AGA thúc đẩy sự đồng thuận xung quanh các vấn đề nguyên nhân phổ biến tác động đến Tribal và sòng bạc thương mại, và các nhà cung cấp. AGA hỗ trợ đầy đủ truc tiep bong da hom nay keo nha cai bộ lạc nằm trên hoặc gần vùng đất bộ lạc nằm trong lãnh thổ lịch sử và hiện tại của bộ lạc ho b da ạt động truc tiep bong da hom nay keo nha cai như vậy và được hoạt động theo tất cả các luật áp dụng.

Tuy nhiên, định vị các cơ sở truc tiep bong da hom nay keo nha cai bộ lạc “off-reserve” trong các khu vực mà một bộ lạc có hạn chế, hoặc không, kết nối lịch sử và không phải là ở gần địa lý hợp lý đất hoặc cơ sở dân số hiện tại của bộ lạ tối nay có đá banh không c thay đổi các đặc điểm và ý định của trò chơi chính phủ bộ lạc. Do đó, AGA hỗ trợ việc kết hợp tính minh bạch hơn và các tiêu chuẩn đường sáng bổ sung vào các quy trình phê duyệ truc tiep bong da hom nay vietnam t của Cục Nội vụ Ấn Độ Hoa Kỳ. Các tiêu chuẩn như vậy nên yêu cầu một bộ lạc phải có cả kết nối lịch sử và địa lý đến vùng đất mà họ đang tìm kiếm để có được để truc tiep bong da hom nay keo nha cai ngoài đặt phòng.

CHÍNH SÁCH CỦA CHÚNG TÔI