Liên hệ với chúng tôi

Bạn có thắc mắc hoặc muốn tìm hiểu thêm về sứ mệnh của Hiệp hội Gaming Mỹ và công việc chúng tôi làm? Hãy tiếp cận và chúng tôi sẽ liên lạc.

Nếu bạn đã nhận được một cuộc gọi hoặc tin nhắn về một cuộc thi rút thăm AGA, vui lòng biết rằng AGA không tiến hành bất kỳ cuộc thi rút thăm trúng thưởng hoặc cuộc thi nào. Vui lòng xem thêm thông tin tại đây và sử dụng mẫu dưới đây để cung cấp cho AGA bất kỳ thông tin nào về các cuộc gọi hoặc tin nhắn này.”

Cám ơn!

Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm của bạn. Một đại diện AGA sẽ liên lạc với bạn trong thời gian ngắn.

HIỆP HỘI GAME MỸ
799 9th Street, NW
Phòng Suite 700
Washington, D.C. 20001
Chính: 2025522675
Fax: 2025522676