Nghiên cứu

Bản đồ tương tác: Cá cược thể thao ở Mỹ

Bản đồ cá cược thể thao tương tác của AGA cung cấp chi tiết cấp tiểu bang về các loại đặt cược cho phép, chi tiết quy định chính, sportsbook bán lẻ hợp pháp và trực tuyến/điện thoại di động, và nhiều hơn thế nữa.

 • Hoạt động cá cược thể thao

  • Sống, Legal* (30 Hoa + DC)

  • Pháp lý - Chưa hoạt động (5 bang)

  • Hoạt động hoặc nộp trước pháp lý/lá phiếu vào năm 2022 (4 tiểu bang)

  • Không có pháp luật vào năm 2022 (4 tiểu bang)
  • Pháp luật chết năm 2022 (7 tiểu bang)

Cảnh quan pháp lý tính đến ngày 18 tháng 5 năm 2022

“Live, Legal” biểu thị các tiểu bang mà cá cược thể thao một trò chơi được cung cấp hợp pháp cho người tiêu dùng thông qua bán lẻ và/hoặc sport bóng đá online game sbooks trực tuyến. Các quốc gia được phân loại là “Pháp lý — Not Yet Operations” đã ủy quyền cá cược thể thao, nhưng vẫn chưa ra mắt. “Luật hoạt động hoặc Pre-File” biểu thị các khu vực pháp lý nơi các hóa đơn để hợp p kq trực tiếp bóng đá hôm nay háp hóa cá cược thể thao một trò chơi đã được nộp trước/giới thiệu trong cơ quan lập pháp tiểu bang hoặc nơi một cuộc trưng cầu dân ý cử tri được lên kế hoạch. Quy định cá cược thể thao, doanh đá banh hôm nay thu, và dữ liệu vị trí được nguồn gốc từ các cơ quan quản lý nhà nước.

 • Hoạt động cá cược thể thao

  • Sống, Legal* (30 Hoa + DC)

  • Pháp lý - Chưa hoạt động (5 bang)

  • Hoạt động hoặc nộp trước pháp lý/lá phiếu vào năm 2022 (4 tiểu bang)

  • Không có pháp luật vào năm 2022 (4 tiểu bang)
  • Pháp luật chết năm 2022 (7 tiểu bang)

Cảnh quan pháp lý tính đến ngày 18 tháng 5 năm 2022