bảng c
? nghiên cứu

giờ việt nam đá Trách nhiệm trong ngành công nghiệp game

Nghiên cứu mang tính bước ngoặt là một trong những phân tích toàn diện đầu tiên về tác động của cộng đồng ngành công nghiệp
? nghiên cứu

Trách nhiệm trong ngành công nghiệp game

Ngày 27 tháng 2 năm 2019

Hiệp hội chơi game Hoa Kỳ và Trung tâm công dân của Phòng Thương mại Hoa Kỳ (USCCF) đã sản xuất nghiên cứu đầu tiên phân tích phạm vi của ngành công nghiệp trò chơi sòng bạc Hoa Kỳ Tác động cộng đồng và cam kết với cộng đồng, nhân viên và khách hàng.

Những phát hiện chính bao gồm:

  • Những người trả lời ngành công nghiệp trò chơi báo cáo 367 triệu đô la từ thiện năm ngoái;
  • Chín mươi ba phần trăm Có các chương trình tái chế và hiệu quả năng lượng toàn diện, cao hơn 50% so với khu vực tư nhân nói chung;
  • Sáu mươi chín phần trăm có một sự đa dạng được thể chế hóa và nỗ lực tuyển dụng bao gồm;
  • Nhân viên ngành công nghiệp trò chơi đóng góp nhiều hơn 422.000 giờ tình nguyện mỗi năm, gần như Nhiều giờ hơn mỗi nhân viên hơn ngành công nghệ; và
  • Một trăm phần trăm của các công ty thành viên AGA được khảo sát có chính sách chơi game có trách nhiệm.

Nghiên cứu cho thấy các công ty thành viên ngành công nghiệp và AGA cam kết trách nhiệm là một phần của các mục tiêu chiến lược của họ và thành công chung của ngành công nghiệp trò chơi phụ thuộc vào việc các công ty có thể hỗ trợ cộng đồng mà họ phục vụ tốt như thế nào. Ngành công nghiệp game vượt xa hầu hết các ngành công nghiệp khu vực tư nhân trong cam kết chuyển hướng chất thải từ bãi rác và thiết lập các chương trình bảo tồn nước và xây dựng xanh và là người dẫn đầu trong các giải pháp bền vững sáng tạo.

Sự đa dạng và bao gồm (D & I) cũng là một trọng tâm chính của ngành và rất cần thiết cho sự thành công của kinh doanh và sự hài lòng của nhân viên. Như một người tham gia ngành công nghiệp lưu ý, xã hội ngày càng đa dạng. Các doanh nghiệp phải đa dạng để có sự hài hòa. Nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và các đối tác phi lợi nhuận phụ thuộc lẫn nhau và tất cả đều rất đa dạng. Nếu bạn không tận dụng điều đó để tạo ra giá trị kinh doanh hoặc bạn sẽ bị tuyệt chủng.

Phương pháp: Tổ chức Chamber đã phân tích các chương trình Trách nhiệm xã hội (CSR) của các thành viên AGA, bao gồm nhiều loại và quy mô của công ty, thông qua nghiên cứu định lượng và định tính. Trong quý 3 năm 2018, USCCF và AGA đã khảo sát và phỏng vấn 15 người trả lời thành viên AGA về quy mô và phạm vi trách nhiệm xã hội của công ty. Các công ty này đại diện cho 168 tài sản sòng bạc, 235.000 nhân viên của Hoa Kỳ và tổng doanh thu 33 tỷ đô la.