cách thay người trong fifa online 4
? Tin tức

cách thay người trong fifa online 4 Tuyên bố về Luật cải cách nhập cư của Thượng viện

Thông cáo báo chí
Ngày 27 tháng 6 năm 2013

Tuyên bố của Frank J. Fahrenkopf, Jr., Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Hiệp hội trò chơi Hoa Kỳ (AGA) và Geoff Freeman, Chủ tịch và Giám đốc điều hành AGA sắp tới

Hiệp hội trò chơi Hoa Kỳ (AGA) hoan nghênh thành tích lớn đầu tiên này đối với việc cải cách hệ thống nhập cư Hoa Kỳ. Là một ngành công nghiệp hỗ trợ hơn 800.000 việc làm của Hoa Kỳ, cải cách nhập cư toàn diện là cực kỳ quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế trong tương lai và tạo ra các cơ hội việc làm trên cả nước. Trong những tuần tới, AGA, cùng với cộng đồng doanh nghiệp rộng lớn hơn, mong muốn tiếp tục hợp tác với Quốc hội để theo đuổi cải cách nhập cư.


Liên hệ thông cáo báo chí
Christopher Browne

4136361336