Hiển thị 71-80 trên 168
cách tính điểm vòng loại thứ 2 world cup 2022 Cuộc họp của Ủy ban Trách nhiệm

Ủy ban Trách nhiệm cung cấp một diễn đàn cho các nhà lãnh đạo ngành để thảo luận và phát triển các thực tiễn và chiến lược của ngành xung quanh trò chơi có trách nhiệm, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, sự đa dạng và bao gồm, và các chủ đề liên quan. Nhóm nâng cao các vấn đề này là ưu tiên chính cho ngành công nghiệp; củng cố AGA và các thành viên của nó là người ủng hộ hàng đầu; và định hình các chính sách là […]

Hội đồng quản trị mùa thu

Hội đồng quản trị AGA, bao gồm các giám đốc điều hành C-Suite có chuyên môn về hoạt động kinh doanh chơi game từ khắp ngành công nghiệp trò chơi sòng bạc. Điều này bao gồm các nhà điều hành sòng bạc bộ lạc và thương mại, nhà cung cấp chơi game, nhà cung cấp các tiện nghi không chơi game và các bên liên quan, những người chia sẻ sự quan tâm của chúng tôi đối với thành công của ngành công nghiệp trò bd tt hn chơi sòng bạc.

Cuộc họp của Lực lượng đặc nhiệm chơi game có trách nhiệm

Là một trọng tâm quan trọng của Ủy ban Trách nhiệm xã hội của AGA, một tập hợp con của Tư cách thành viên AGA triệu tập là Lực lượng đặc nhiệm chơi game có trách nhiệm. Lực lượng đặc nhiệm chơi game có trách nhiệm tập trung vào việc nâng cao trò chơi có trách nhiệm là ưu tiên chính cho ngành công nghiệp; củng cố AGA và các thành viên bd tt hn của nó là người ủng hộ hàng đầu; và định hình các chính sách là […]

Ủy ban Sáng kiến ??Công nghiệp và Cuộc họp CIO/CTO

Chúng tôi sẽ có hai cuộc họp của ủy ban tham gia để tăng cường nội dung: Ủy ban sáng kiến ??ngành: Cung cấp một diễn đàn để thảo luận về danh mục lập trình, giáo dục và sự kiện cho AGA và giúp xác định các lĩnh vực cần thiết cho ngành công nghiệp. Những người tham gia bao gồm các chuyên bd tt hn gia chơi game từ truyền thông, tiếp thị, nghiên cứu & phát triển, quan hệ công chúng, hoạt động và nhiều hơn nữa. CIO/CTO làm việc […]

Hội đồng quản trị mùa xuân tiếp nhận & cuộc họp

Hội đồng quản trị AGA, bao gồm các giám đốc điều hành C-Suite có chuyên môn về hoạt động kinh doanh chơi game từ khắp ngành công nghiệp trò chơi sòng bạc. Điều này bao gồm các nhà điều hành sòng bạc bộ lạc và thương mại, nhà bd tt hn cung cấp chơi game, nhà cung cấp các tiện nghi không chơi game và các bên liên quan, những người chia sẻ sự quan tâm của chúng tôi đối với thành công của ngành công nghiệp trò chơi sòng bạc.

Hội nghị thượng đỉnh điều hành cá cược thể thao

Sự kiện độc quyền, chỉ dành cho lời mời này sẽ tập hợp các giám đốc điều hành trong hệ sinh thái cá cược thể thao để giải quyết lợi ích phụ thuộc lẫn nhau bd tt hn và đan xen của tất cả mọi người được trao cho việc mở rộng cá cược thể thao được hợp pháp hóa ở Hoa Kỳ sẽ bao gồm các nhà điều hành trò chơi, nhà cung cấp, giải đấu thể thao, các đội , các cơ quan quản lý, đài truyền hình, tổ chức tài chính và các cơ quan thể thao, những người sẽ đến với nhau để [Mạnh]

Giám đốc điều hành REOUNTABLE RETREAT

Hội nghị bàn tròn của Giám đốc điều hành AGA cung cấp một cơ hội độc quyền cho các nhà lãnh đạo cấp cao của ngành công nghiệp để hợp nhất trong một diễn đàn đóng cửa để tranh luận và xem xét các vấn đề hiện tại và tương lai hình thành nên chương trình nghị sự của hiệp hội và công nghiệp. Cuộc họp này sẽ giúp cung cấp hướng dẫn và định hướng về các chiến lược dài hạn sẽ thúc đẩy tương lai của sòng bạc [Mạnh]

Cuộc họp của Lực lượng đặc nhiệm chơi game có trách nhiệm

Là một trọng tâm quan trọng của Ủy ban Trách nhiệm xã hội của AGA, một tập hợp con của Tư cách thành viên AGA triệu tập là Lực lượng đặc nhiệm chơi game có trách nhiệm. Lực lượng đặc nhiệm chơi game có trách nhiệm tập trung vào việc nâng cao trò chơi có trách nhiệm là ưu tiên chính cho ngành công nghiệp; củng cố AGA và các thành viên của nó là người ủng hộ hàng đầu; và định hình các chính sách là […]

Cuộc họp Trách nhiệm xã hội (CSR) của công ty

Ủy ban CSR là một diễn đàn cho các thành viên AGA để thảo luận và phát triển các chính sách và chiến lược của ngành về các vấn đề CSR trong ngành công nghiệp game. Các lĩnh vực vấn đề chính bao gồm sự đa dạng và bao gồm, từ thiện của công ty và đầu tư cộng đồng, bền vững môi trường và chơi game có trách nhiệm. Ủy ban CSR đưa các thành viên AGA và các nhà lãnh đạo tư tưởng toàn cầu và các chuyên gia chủ đề cùng nhau [[]]

Cuộc họp nhóm làm việc của nhà nước

Nhóm này cung cấp một diễn đàn để thảo luận về các sáng kiến ??của tiểu bang để giúp thúc đẩy một quá trình cải cách quy định hiệu quả và nói chuyện với một tiếng nói để định hình chính sách chơi game âm thanh. Đưa ra phán quyết của Tòa án Tối cao về cá cược thể thao, nhóm làm việc sẽ được giao nhiệm vụ trong thời gian ngắn với việc trao đổi thông tin về luật pháp và các quy định là [[]]