? nghiên cứu

các trận đấu của đội tuyển việt nam Phân tích pháp lý về cá cược nhóm ở Hoa Kỳ.

? nghiên cứu

Phân tích pháp lý về cá cược nhóm ở Hoa Kỳ.

Ngày 8 tháng 3 năm 2018

Vào năm 2018, AGA đã ủy thác một phân tích pháp lý về cá cược thể thao tiền thực. Trong số các loại cá cược khác, cược hồ bơi có thể bao gồm các cược thể thao thông thường giữa bạn bè, một số loại giải đấu giả tưởng, một số loại hồ bơi văn phòng giữa các đồng nghiệp - và vâng, các cuộc thi dựa trên khung điên rồ tháng ba.

Phân tích không tìm thấy tiểu bang nào cho phép cá cược nhóm thể thao-bao gồm giữ cổ phần, đặt cược hoặc kiếm bất kỳ lợi ích nào khác-sẽ diễn ra như một doanh nghiệp vì lợi nhuận trong trường hợp không có giấy phép phù hợp.