? sự kiện

bxh vong loai wc 2022 chau a Cuộc họp ủy ban chính sách công

? sự kiện

Cuộc họp ủy ban chính sách công


Ủy ban chính sách công cung cấp một diễn đàn cho các nhà lãnh đạo ngành để thảo luận và ưu tiên các vấn đề lập pháp và quy định trong ngành công nghiệp game. Nó cũng triệu tập các chuyên gia chơi game để tìm hiểu, thảo luận và thúc đẩy sự đồng thuận về các vấn đề chơi game và phát triển các khuyến nghị chính sách cho Hội đồng quản trị và ủy ban điều hành AGA để xem xét.