? Tin tức

bốc thăm world cup 2022 AGA kêu gọi Quốc hội dừng troll bằng sáng chế

Thông cáo báo chí
Ngày 4 tháng 2 năm 2014

WASHINGTON - Hiệp hội trò chơi Hoa Kỳ (AGA) và Hiệp hội quốc gia liên minh tín dụng thay mặt cho Liên minh bằng sáng chế đường phố chính, Kêu gọi bảng đấu world cup 2022 Quốc hội hôm nay thông qua cải cách bằng sáng chế toàn diện. Phát biểu tại a Diễn đàn được tổ chức bởi Viện R Street, Phó chủ tịch quan hệ chính phủ của AGA, Whitaker Askew đã đưa ra tuyên bố sau:

Các doanh nghiệp đường phố chính là động cơ kinh tế kích thích tăng trưởng, việc làm và đổi mới ở đất nước này. Chúng tôi nợ họ để có một quy trình công bằng, hiệu quả về chi phí để giúp bảo vệ chống bảng đấu world cup 2022 lại những troll bằng sáng chế săn mồi và vụ kiện phù phiếm mà họ khẳng định. Bằng sáng chế troll không tạo ra việc làm hoặc đổi mới. Ngành công nghiệp game tự hào là một động lực kinh tế lớn, sáng tạo của Mỹ, hỗ trợ hơn một triệu việc làm ở Hoa Kỳ. Thông qua luật cải cách bằng sáng chế toàn diện nhằm kiềm chế các troll bằng sáng chế rất quan trọng để loại bỏ những cản trở không cần thiết và tốn kém đối bảng đấu world cup 2022 với các doanh nghiệp Mỹ.


Liên hệ thông cáo báo chí
Christopher Browne

4136361336