? sự kiện

bảng xếp hạng anh b Cuộc họp của Ủy ban Sáng kiến Công nghiệp

? sự kiện

Cuộc họp của Ủy ban Sáng kiến Công nghiệp


Cung cấp một diễn đàn để thảo luận về danh mục lập trình, giáo dục và sự kiện cho AGA và giúp xác định các lĩnh vực cần thiết trong tương lai cho ngành công nghiệp.Những người tham gia bao gồm các chuyên gia chơi game từ truyền thông, tiếp thị, nghiên cứu & phát triển, quan hệ công chúng, hoạt động và nhiều hơn nữa.