Hiển thị 1-3 trên 3
G2KG: Las Vegas, NV

Các bên liên quan của ngành công nghiệp game và phương tiện truyền thông địa phương đã đóng gói một bài giảng tại Viện chơi game quốc tế UNLV, để nghe nhận xét từ: Đại diện Hoa Kỳ Dina Titus (D-NV); Tiến sĩ Bo Bernhard, Giám đốc điều hành, Viện chơi game quốc tế, UNLV; Robin Bernhard, Giám đốc cấp cao, Tiếp thị & Giáo dục, BMM Testlabs; Jennifer Shatley, chính sách chơi game có trách nhiệm và chuyên gia tuân thủ, Caesars Entertainment; Connie Jones, Giám đốc [Vang]